Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató a KidMix Nonprofit Kft. („Adatkezelő”) által üzemeltetett Crazy Jump trambulinpark használata, valamint a tájékozódásra, foglalásra és belépőjegy vásárlásához használható online felületek (https://crazyjump.hu) látogatóként vagy regisztrált felhasználóként történő használata („Érintett”) esetén irányadó adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza.

Adatkezelő az Érintett személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztató alapján, az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

Az Adatkezelő

Név: KidMix Nonprofit Kft.

Székhely: 6723 Szeged, Rózsa u. 4.

Adószám: 14399729-2-06

E-mail elérhetősége: info@crazyjump.hu

Az adatkezelés során követett elvek és célok

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél eléréséhez alkalmas, ezzel összefüggésben Adatkezelő védi az Érintett személyes adatait.

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő megismerje a Crazy Jump trambulinpark látogatóinak igényeit, és hasznosabb, még inkább személyre szabott tartalmat és szolgáltatást, továbbá online-jegyvásárlás esetén megfelelő biztonságot nyújthasson. Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja fel.

Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek

Adatkezelő az alábbi sütik használata, regisztráció, jegyvásárlás, számlázás, hírlevél küldése tevékenysége során és a kamerák használata, fényképek és felvételek készítése során az alábbi adatkezelési folyamatokat végzi:

 Sütik:

A sütik használata lehetővé teszi, a megadott neved, email-ed és webcímed eltárolásával, hogy a te kényelmi szempontodat figyelembe véve  a következő hozzászóláskor ezeket az adat mezőket ne kelljen kitöltenéd és ezzel az oldal működését elősegítse a webalkalmazás számára.

A sütikre vonatkozó érvényességek:

A bejelentkezésre vonatkozó sütik két napig érvényesek, a szerkesztő felület opcióit tároló süti egy évig. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztünk és ennek az érvényessége egy nap után lejár.

 A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak a számítógépén és törölheti azokat, továbbá adott, vagy valamennyi weboldal sütijeit letilthatja. Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy az utasítsa el a sütiket vagy figyelmeztesse Önt, ha eszközére sütiket küldenek.

Más honlapról származó beágyazott tartalmak használhatnak Külső forrásból beágyazott képeket, videókat, cikkeket, amelyek pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik weboldalt. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatokat gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követő kódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra. Ha hozzászólunk, akkor ez a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározott ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólást általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói arcélükben is tárolásra kerülnek. Ezek szerkeszthetők vagy törölhetők bármikor a felhasználók által. Lehetőségünk van bármilyen korábban megadott személyes adatot törölni, de  ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Szolgáltatás igénybe vétele: időpontfoglalás, jegyvásárlás

A weboldalon lehetőségetek van jegyvásárlásra. Az erre vonatkozó egyéb feltételeket lásd az Általános Szerződési Feltételekben. Jegyvásárlás során az alábbi adatkezelés történik:

Kezelt személyes adatok: Vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail

Adatkezelés célja: Időpont foglalás szolgáltatás biztosítása; Számlaadási kötelezettségnek megfelelés; az Érintettel kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében

Adatkezelés jogalapja Jogos érdek, Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés)

Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév; Adatkezelési cél megvalósulásához szükséges időtartam

Adatok törlése, módosítása: Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.

Simplepay

A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról (a megadott bankkártya adatokról) az Üzemeltető nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Számlázás:

A foglalás visszaigazolását követően a KidMix Nonprofit Kft. jogosult a foglalás ellenértékét számlázni, az ehhez szükséges adatok a következők:

Kezelt személyes adatok: Vezeték- és keresztnév, e-mail, telefonszám, lakóhely

Adatkezelés célja: Számlaadási kötelezettségnek megfelelés; az Érintettek részére online bankkártyás vásárlás esetén ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

Adatkezelés jogalapja: Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés); Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév

Adatok törlése, módosítása: Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.

 Hírlevél küldése

A regisztráció során engedélyezhetitek a hírlevél e-mailen történő küldését. Amelynek tartalma  (promóciós e-mailek, értesítések, ajánlatok, hűségprogramok, akciók, reklámok, emlékeztetők).

Ezzel a  feliratkozással  beleegyeztek az itt megadott személyes adataitok hírlevélküldés céljára történő kezeléséhez és elfogadjátok az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját is. Adatkezelés célja  a Hírlevélre feliratkozónak, hogy  az Crazy Jump tevékenységéről, rendezvényeiről, szolgáltatásairól, számos programról, hírről tájékoztassunk, küldjünk emlékeztetőket vagy információkat adott rendezvényeinkről vagy az abban bekövetkezett változásokról.

Kezelt személyes adatok: Vezeték- és keresztnév, email cím

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének biztosítása)

Adatkezelés időtartama: Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, regisztráció törléséig.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: Hírlevélküldéshez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Kamerák használata, fénykép és videó felvétel készítése

Adatkezelő a Crazy Jump trambulinparkban videókamerákat üzemeltet. A kamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó külön tájékoztató itt érhető el, valamint kifüggesztve megtalálható a  trambulinpark bejáratánál. A kamerás adatkezelés az alábbiak szerint történik:

Kezelt személyes adatok: Képmás

Adatkezelés célja:

  1. Érintettek életének és testi épségének óvása, biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
  2. a Crazy Jump trambulinpark berendezései és kereskedelmi egységei, a látogatóinak és munkavállalóinak személyes vagyontárgyai tekintetében szükséges vagyonvédelem (lopás- és betörésvédelem), azaz a jogsértések észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése, illetve mindezek bizonyítása;
  3. a Crazy Jump trambulinpark működésének bemutatása és népszerűsítése érdekében, facebook, instagram, youtube, és google+ felületeken történő felhasználással

Adatkezelés jogalapja: Szerződés (lásd Általános Szerződési Feltételek 8. pont)

A Crazy Jump trambulinpark területére történő belépés (ráutaló magatartása) a kamerák használatának tudomásulvételét jelenti.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig

Adatok törlése, módosítása: Ezek a felvételek a Ptk. 2:48. § értelmében vett nyilvános eseményen készített olyan felvételek („tömegfelvétel”), amelyeknél nincs szükség az Érintett (érintett) további hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és a jelen pontban foglaltak szerinti felhasználásához. Amennyiben a felvételek felhasználása vagy továbbítása esetlegesen közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás illetve tudományos kutatás céljára történik, úgy Vendég tiltakozhat e felhasználás ellen.

Adatok feldolgozása és továbbítása

Adatkezelő az Érintettől megszerzett személyes adatokat nem adja át adatfeldolgozó számára.

Adatkezelő vállalja, hogy az Érintett számára bármilyen További Szolgáltatást csak a regisztrált Vendég kérésére, illetve előzetes hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az e szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségei megtétele érdekében az alábbi címzetteknek továbbítja az adatokat:

Címzett neve: OTP Mobil Kft.

Címzett elérhetősége: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Címzett tájékoztatója: http://simplepay.hu/vasarloknak/

Adatkezelés célja: Bankkártyás jegyvásárlás lebonyolítása; Számlaadási kötelezettségnek megfelelés

Adatkezelés jogalapja: Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés)

Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév

Adatok törlése, módosítása: Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.

Címzett neve: Kulcs-Soft Nyrt.

Címzett elérhetősége: http://www.kulcs-soft.hu/

Adatkezelés célja: Számlaadási kötelezettségnek megfelelés

Adatkezelés jogalapja: Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés)

Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév

Adatok törlése, módosítása: Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.

Az adatok tárolása és megismerése

Az Adatokat Adatkezelő saját szerverén és számítógépein, papír alapon és digitális formában, vagy az ezzel megbízott harmadik fél telephelyén található számítógépes rendszereikben tárolja.

A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő, erre feljogosított munkatársak férhetnek hozzá.

Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.

Az érintett jogai, igényérvényesítés

A jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában meghatározott Adatok vonatkozásában az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról az alábbi pontokban foglaltak szerint.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információhoz hozzáférést kapjon.

 

Tájékoztatás kérése

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a információkhoz.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban tájékoztatást ad a Vendég Adatkezelő által

kezelt adatairól;

azok forrásáról;

az adatkezelés céljáról;

jogalapjáról;

időtartamáról, továbbá

az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Hozzájárulás visszavonása

Érintett hozzájáruláson alapuló adatkezeléséhez (így pl. hírlevél küldéséhez) megadott hozzájárulását az Adatkezelőhöz küldött e-mail formájában (info@crazyjump.hu) bármikor visszavonhatja.

Tiltakozás

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő kifogás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

Az Adatok helyesbítése és törlése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az Adatot indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, ha

személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy kezelték;

az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja ;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre ;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték

a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Nem kell törölni az Érintett személyes adatát, ha az adatkezelés szükséges

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről vagy törlésről az Érintettet értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Vendég a személyes adatai jövőbeni kezeléséhez (így pl. hírlevél küldéséhez) a regisztráció során vagy valamely rendezvényen megadott hozzájárulását az Adatkezelőhöz küldött e-mail formájában (info@crazyjump.hu) bármikor visszavonhatja.

Igényérvényesítés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, a továbbiakban: „Hatóság”) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy az Adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság eljárása ingyenes.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – annak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Amennyiben ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal.

Vendég hozzájárulása önkéntes és azt megfelelő tájékoztatás birtokában, kifejezett nyilatkozatban adta meg Adatkezelő részére. Vendég hozzájárulása jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken bármikor visszavonható.

Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatással nem ért egyet, ne adja meg adatait a weboldalon és/vagy Crazy Jump trambulinpark ügyfélszolgálatán. Adatkezelő a szolgáltatásait csak az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben, valamint jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadása esetén nyújtja az Érintett részére.

Hatályos: Szeged, 2021. május 5.