Crazy Jump - trambulinpark Szeged

ászf

Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) a KidMix Nonprofit Kft. („Üzemeltető”) által működtetett Crazy Jump trambulinpark (címe: 6720 Szeged, Szabadkai út 7.) igénybevételére és a https://crazyjump.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket, a látogatók és a velük érkező további vendégek („Vendégek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Crazy Jump trambulinpark használatára vonatkozó részletes, gyakorlati és biztonsági szabályokat a Házirend („Házirend”), a Vendégek személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza, a kamerákra vonatkozó tájékoztatást pedig a „Tájékoztató kamerák működtetéséről” tartalmazza, amelyek az ÁSZF mellékletét képezik (ÁSZF és mellékletek együtt: „Szerződés”).

1. fogalmak

Üzemeltető: KidMix Nonprofit Kft.

Székhely: 6723 Szeged Rózsa utca 4.

Helyszín: 6720 Szeged, Szabadkai út 7.

Cégjegyzékszám: 06 09 021735

Képviseli: Kiss Péter

E-mail: info@crazyjump.hu         

Adószám: 14399729-2-06

 

Vendég: Az a személy, aki a Crazy Jump trambulinpark szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi, kiskorú vendég esetén, a kiskorú személyt felnőtt kísérő vagy törvényes képviselő, valamint aki a Crazy Jump trambulinpark szolgáltatásait megrendeli.

Foglalás: Vendég a Crazy Jump trambulinpark szolgáltatásait előzetes időpont foglalás alapján veheti igénybe.

Szolgáltatás: A Crazy Jump trambulinpark Magyarország legnagyobb területű trambulin létesítménye, a legjobb minőségű játékokkal és eszközökkel. A Vendégek a Crazy Jump trambulinpark területén lévő trambulinokat és egyéb ugráló berendezéseket sportolási és szórakozási célra használhatják.

2. A szerződés hatálya

Jelen Szerződés Felek eltérő megállapodása hiányában határozatlan időre jön létre.

A Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások teljesítésének helye Magyarország, a Crazy Jump trambulinparkban.

Felek között a Szerződés a Foglalás véglegesítését követően küldött írásbeli visszaigazolás közlésével jön létre és Szolgáltatás igénybevételét követően a Crazy Jump trambulinparkból történő távozásig tart.

3. Jegyvásárlás, időpontfoglalás

A Crazy Jump trambulinparkot kizárólag azok a vendégek vehetik igénybe, akik előzetesen egy kiválasztott időpontra megvásárolták jegyüket.

Időpont foglalásakor a https://crazyjump.hu/jegyvasarlas oldalon meg kell adni az érkező Vendégek számát, a foglalni kívánt napot és időpontot.

Az időpontfoglalás és jegyvásárlás során a Vendég az alábbi személyes adatokat köteles megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám.

Jegyvásárlásra és időpontfoglalásra az Üzemeltető weboldalán a https://crazyjump.hu/jegyvasarlas oldalon van lehetőség.

A jegyvásárlás véglegesítésekor Vendég köteles elfogadni az Adatkezelési Tájékoztatót és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Vendég nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul vette és elfogadja, hogy a Crazy Jump trambulinparkban csoportos fényképek és videófelvételek készülhetnek, amit Üzemeltető a későbbiekben felhasználhat saját felületein.

A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a rendszer továbblép az OTP SimplePay fizetési oldalára. A fizetés a Crazy Jump honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP on-line kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Vendég a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót.

 A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal e-mailben küld visszaigazolást, ez azonban nem minősül a foglalás visszaigazolásának, erről ugyanis Vendég az Üzemeltetőtől kap visszaigazoló e-mailt.

  A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért Üzemeltető nem vállal felelősséget. Vendég fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak. E-mail cím pontatlan vagy helytelen megadásából fakadó kárért a Vendég felel.

A fizetés befejezését követően a rendszer visszalép a Crazy Jump honlapjára.

Sikeres foglalás és vásárlás esetén az Üzemeltető a foglalás során megadott e-mailcímre visszaigazoló e-mailt küld. Amennyiben a Vendég 2 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, és azt a spammappában vagy levélszemét könyvtárban sem találja, lépjen kapcsolatba velünk központi e-mail címünkön (info@crazyjump.hu).

Belépéskor a visszaigazoló e-mailt be kell mutatni a regisztrációs pultnál.

A Vendég a vásárlásról kiállított elektronikus számlát 24 órán belül e-mailen kapja meg.

Az OTP SimplePay online fizetési rendszerrel kapcsolatos információkat és biztonsági tanácsokat a Crazy Jump weboldalán is elérhető „Bankkártyás fizetés tájékoztató” tartalmazza.

4. Belépés

Belépésnél Üzemeltető jogosult ellenőrizni az alábbiakat:

Vendég rendelkezik visszaigazoló e-maillel a foglalásról, egyúttal elfogadta az Üzemeltető ÁSZF-t, Házirendjét és Egyéni Felelősségvállaló nyilatkozatot tett.

Vendég a trambulinok használatához megfelelő, kiegyensúlyozott fizikai és mentális állapotban van.

Vendég nem több, mint 110 kg.

Kiskorú Vendég csak aláírásra jogosult vendég által adott felelősségvállalási nyilatkozat alapján léphet be. 10 éves kor alatti Vendégeink esetében erősen javasolt a felnőtt szülői kíséret a trambulinok használata közben.

Vendég rendelkezik a használathoz szükséges speciális zoknival. Amennyiben nem, akkor azt a helyszínen meg kell vásárolnia, mert a trambulinok használata csak ebben engedélyezett.

A Crazy Jump trambulinpark kizárólag a fenti feltételek teljesülése esetén használható, ennek hiányában Üzemeltető a belépést megtagadhatja.

Belépéskor minden vendégnek kötelező elolvasni és aláírni az Egyéni felelősségvállaló nyilatkozatot.

Amennyiben Vendég a lefoglalt időponthoz képest később érkezik, emiatt a játékot csak késve tudja megkezdeni, ez saját felelősségének minősül, ezért ez nem befolyásolja az eredeti befejező időpontot, sem a Szolgáltatási Díj mértékét.

Belépéskor Vendég a lefoglalt idősávoknak megfelelő színű karszalago(ka)t kap, amelyet a távozásig végig viselnie kell.

5. A szolgáltatás díja

A Crazy Jump trambulinpark Szolgáltatásait online foglalást követően lehet csak igénybe venni. A jegytípusok és azok árai megtalálhatóak Crazy Jump weboldalán.

A Szolgáltató a honlapján rögzített jegyárak vonatkozásában fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

6. A Crazy Jump trambulinpark használata

Házirend betartása

A Vendég a Crazy Jump trambulinpark használata során köteles a Házirend szabályait, valamint a Crazy Jump munkatársainak utasításait betartani. A Házirend a https://crazyjump.hu/hazirend oldalon érhető el.

A Házirend megszegése esetén az Üzemeltető jogosult a Vendéget a Crazy Jump trambulinpark elhagyására felszólítani, a szolgáltatási díj visszafizetése nélkül.

Vendég a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Vendégek zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon harmadik személyek személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére.

 

Egyéni felelősségvállaló nyilatkozat

Vendég a Crazy Jump trambulinparkban lévő játékeszközöket saját felelősségére használja. Vendég a belépéskor köteles aláírni az „Egyéni felelősségvállaló nyilatkozatot”.

18 éven aluli kiskorúak esetében az alábbi (legalább 18. életévüket betöltött) személyek valamelyikének kell nyilatkozni:

  • Szülő vagy törvényes képviselő
  • Felügyelő, kísérő

Az Egyéni felelősségvállaló nyilatkozat aláírására az alábbi módon van lehetőség:

  • Papíralapú nyilatkozat leadásával (1 belépésre érvényes), a nyilatkozat pdf formátumban elérhető itt, letölthető és nyomtatható.
  • Kiskorú vendég esetén az őt kísérő felnőtt vagy a szülői felelősségvállaló nyilatkozatot is át kell adni.

A szülői felelősségvállaló nyilatkozat letölthető a https://crazyjump.hu weboldalról vagy kérhető a helyszínen a regisztrációs pultnál

7. Szerződésszegés, felelősség

Üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás biztonságos és előírásoknak megfelelő működtetése érdekében, de nem felel azon veszteségekért vagy kárért, amelyet a Szolgáltatást biztosító rendszer meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott.

A Felek kifejezetten kizárják Üzemeltető felelősségét a Ptk. 6:143. § (2) bekezdése szerinti károkért, tekintet nélkül arra, hogy e károkat az Üzemeltető szerződésszegéssel, vagy szerződésen kívül okozhatja. Jelen felelősségkorlátozás nem érinti a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget (Ptk. 6:152. §), valamint a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget (Ptk. 6:526. §).

Üzemeltető nem felel a Szolgáltatás és/vagy a foglalásra és belépőjegy vásárlásához használható online felületek hibamentes és zavartalan működéséért, ugyanakkor jogosult ezek fejlesztése, módosítása, karbantartása érdekében adott oldalt vagy akár Crazy Jump trambulinpark működését szüneteltetni.

Vendég a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére használhatja. Üzemeltető különösen nem felel más vendég magatartásáért.

Amennyiben feltételezhető, hogy Vendég a Crazy Jump trambulinpark eszközeit rendeltetésszerűen használja, Üzemeltető jogosult a trambulinpark használatát azonnali hatállyal megtiltani és Vendéget távozásra felszólítani. Indokolt esetben vagy Vendég erre irányuló kifejezett kérésére az Üzemeltető ilyen eseményről jegyzőkönyvet vesz fel.

A Vendég nem sértheti a foglalásra és belépőjegy vásárlásához használható online felületek biztonságát. Ilyen magatartás polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után. Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a foglalásra és belépőjegy vásárlásához használható online felületek rendeltetésszerű működését, vagy bármely, az Üzemeltető honlapján folytatandó tevékenységet.

A Vendégek teljes kártérítési kötelezettséggel felelnek a Crazy Jump trambulinpark játékainak és berendezéseinek szabályos és rendeltetésszerű használatáért. Üzemeltető kizár minden, a Crazy Jump trambulinpark szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget. Ezek és/vagy a díszlet megrongálása esetén a Vendég kötelessége az okozott kárt (anyagi kár és késedelemből eredő veszteség) a károsult részére megtéríteni.

Vendég köteles teljes mértékben helytállni minden a Vendég felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Crazy Jump trambulinpark használata során harmadik személynek okozott kárért. E kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered.

Felelősségbiztosítás-technikai okokból esetleges kárigényt egyrészt azonnal a helyszínen be kell jelenteni, jegyzőkönyv – a személyzettel együtt való – felvétele mellett; másrészt a kárigényt 6 hónapon belül írásban nevesíteni és számszerűsíteni kell.

8. Adatkezelés

Vendég hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a Vendég Szolgáltatással összefüggésben átadott vagy megismert adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje, valamint kijelenti, hogy az átadott személyes adatok vonatkozásában (játékban részt vevő harmadik személyek személyes adatai is) rendelkezik az érintettek hozzájárulásával.

A weboldalon történő foglalás és online jegyvásárlás során „Megrendelés véglegesítése” fülre kattintva Vendég hozzájárul és elfogadja, hogy a KidMix Nonprofit Kft. (6723 Szeged Rózsa utca 4.) által a https://crazyjump.hu felhasználói adatbázisában tárolt következő személyes adatai átadásához az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók (Vendég) részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Vendég tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a Crazy Jump trambulinpark területén kamerákat helyezett el, elektronikus megfigyelés céljából.

Vendég a jegyvásárlás során és a Crazy Jump trambulinparkba történő belépéssel (ráutaló magatartással) hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a trambulinpark területén csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat készítsen és azokat az Üzemeltető online (honlap, facebook, instagram, youtube, google+) felületein felhasználhassa.

Üzemeltető a Vendég regisztráció során megadott e-mail címére az Üzemeltető rendezvényeiről, akcióiról és érdekességekről hírlevelet küld.

9. Szerződés módosítás

A lefoglalt időpont módosítására vagy lemondására nincs mód.

Tekintettel arra, hogy Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony adott napon adott időtartamban történő játékra jön létre, Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket, a Crazy Jump trambulinpark működésére, használatára, nyitva tartására és a belépés feltételeire és díjaira is kiterjedő mértékben a jövőre nézve egyoldalúan módosíthassa. Ilyen módosítás a már megvásárolt belépőjegyekre és Szolgáltatásokra nem terjed ki.

Üzemeltető az ÁSZF és a Szolgáltatás, és a belépőjegyek árának változását a weboldalán teszi közzé.

10. Elállás, szerződés megszűnése

Vendég a megvásárolt jegyet nem válthatja vissza, tekintettel arra, hogy Üzemeltető a jelen ÁSZF alapján olyan szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt, amely a jegy vásárlásakor meghatározott teljesítési határnapot és pontos idősávot foglal le.

Fogyasztónak minősülő Vendéget, amennyiben a Szolgáltatást és a belépőjegy árát online, a Crazy Jump weboldalán vagy külső értékesítő útján vásárolta meg, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § l) pontja alapján szintén nem illeti meg elállási jog és felmondási jog tekintettel arra, hogy a jelen Szerződés olyan szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés, amely esetében a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot (foglalási időpont) kötöttek ki.

Amennyiben a szolgáltatás valamilyen okból szünetel, akkor erről a Vendégeket a Crazy Jump trambulinpark honlapján, illetve lehetőség szerint e-mailen is értesítjük erről, és a jegyek visszaváltásának, további felhasználásának lehetőségéről.

11. Panasz, Vitarendezés, illetékességi kikötés

A Vendég szóbeli panaszt tehet, melyet az Üzemeltető azonnal megvizsgál. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vendégnek átad, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a XI.2. pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküld a Vendégnek. Üzemeltető és Vendég jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik.

Üzemeltető és a Vendég közötti jogvita esetén panasz az Üzemeltető info@crazyjump.hu e-mail címén vagy a postacímén tehető írásban, melyet az Üzemeltető kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 30 napon belül elektronikus üzenetben vagy postai úton írásban tájékoztatja a Vendéget. Vendég a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni az Üzemeltetőtől, amennyiben az Üzemeltető tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés, a Vendég erre vonatkozó kérésének az Üzemeltető általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy Vendég bírósághoz más hatósághoz, vagy békéltető testülethez fordulhat.

Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó Magatartási Kódex megismerhető itt: PMKIK Etikai Kódexe: http://pmkik.uzletahalon.hu/hu/pest-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/a-pmkik-etikai-kodexe-9764.

Fogyasztói jogvita esetén Vendég jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek székhelye, telefonos és internetes elérhetőségei, valamint levelezési címük a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 weboldalon érhető el.

Fogyasztói jogainak megsértése esetén Vendég panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Ezek elérhetőségeit itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu.

12. Egyéb rendelkezések

A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében az Üzemeltető weboldala (https://crazyjump.hu), mint egyedi összeállítás gyűjteményes műnek minősül, így ezen weboldal, valamint az azon elhelyezett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a weboldal külső megjelenésének, mint számítógépes grafikával létrehozott képzőművészeti alkotásnak, a weboldal szoftverének, szövegeinek és szabályzatoknak az Üzemeltető írásbeli engedélye nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az Üzemeltető írásos hozzájárulását követően a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Üzemeltető.

Jelen ÁSZF hatályos szövege az Üzemeltető honlapján (https://crazyjump.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) érhető el és tölthető le. Üzemeltető recepcióján megtekinthető az ÁSZF mindenkor hatályos kifüggesztett példánya.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Hatályos: 2021. május 5-től